Heng Direct ประกันภัยชั้น 1

วิธีเลือกประกันภัยรถยนต์อย่างมีคุณภาพ
6วิธีเลือกประกันภัยรถยนต์อย่างมีคุณภาพ

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากขาดซึ่งความระมัดระวัง ดังนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถยนต์ และสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ขับขี่ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีประกกันภัยรถยนต์ให้เลือกหลายรูปแบบบ ประกันแบบใดที่เหมาะสมสำหรับคุณ ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1ประเภทของประกันรถยนต์

กรณีรถใหม่ป้ายแดง รถยนต์ที่ผู้ขับขี่มือใหม่ ยังไม่ตคล่องในการขับขี่ และรถยนต์ที่ใช้งานเป็นประจำ ควนเลือกทำประกัยภัยชั้น 1 แม้ว่าค่าเบี้ยยประกันแพงกว่าประกันชั้นอื่น แต่คุ้มครองความเสียหายครอบคลุมมากกว่า ทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ผู้เอาประกันและรถยนต์ของคู่กรณี อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ซึ่งความคุ้มครองนี้ในประกันชั้นอื่นจะไม่ครบทุกกรณีเช่นนี้

2ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เป็นจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องต่ายให้กับประกันภัยต่อปี เพื่อแลกกับความคุ้มครองที่จะได้รับ ซึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย ความคุ้มครองและทุนประกันของตัวรถที่ผู้เอาประกันได้เลือกไว้ แม้หลายบริษัทจะนำเสนอค่าเบี้ยที่ถูกมากแต่ไม่คุ้มกับคุ้มครองที่ได้รับ ผู้ทำประกันจึงควรเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับก่อนเลือกทำประกัน

3จำนวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์

คือ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ตามความคุ้มครองด้านต่างๆ อันได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ ที่เอาประกันจากการชน วงเงินจ่าบสูงสุดต่อครั้ง หากยิ่งมากและครอบคลุมหลากหลายย่อมดีกว่ากรณีค่าเบี้ยถูก แต่คุ้มครองไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่เอาประกัน ส่วนใหญ่แล้วทุนประกันจะคำนวณที่ 80% ของราคาซื้อขายรถ

4การระบุผู้ขับบี่รถยนต์คันที่เอาประกัน

ควรเลือกทำประกันแบบระบุผู้ขับขี่ เพราะบางบริษัทมีข้อเสนอช่วยลดค่าเบี้ยประกัน แต่หากเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ บางกรณีบริษัทประกันภัยก็ยังให้ความคุ้ม ครองเพียงแต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายในบางส่วนเพิ่มเติมเอง

5การเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์

พิจารณาจากความมั่นคงทางการเงิน ชื่อเสียงบริษัท การบริการของพนักงาน การร้องเรียนหรือช่วยเหลือ เครือข่ายของฮุ่ซ่อมรถ ตัวแทน หรือนายหน้าที่น่าเชื่อถือ มีความเชียวชาญเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์เป้นอย่างดี โดยเฉพาะความรวดเร็วในการติดต่อช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

6ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ

ที่เป็นสิทธิประโยชนฺเพิ่มเติมของผู้เอาประกันเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีคุณภาพและให้บริการแบบมืออาชีพ
จะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตบนท้องถนนได้อย่างสบายใจ คลายความกังวลหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น